Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành"

Chương trình tư vấn đặc biệt thực hiện bởi Cochlear (Úc) & Trợ thính Cát Tường thu hút gần 300 phụ huynh và con đang được can thiệp trợ thính để phát triển ngôn ngữ Nghe – Hiểu & Nói tham dự tại khách sạn NIKKO Hà Nội sáng ngày 19/3/2017 vừa qua.

Thuyết trình: Prof Leah Labrador - Chuyên gia quốc tế phục hồi chức năng thính giác AVT

Hình ảnh ghi lại các hoạt động nằm trong chương trình, thu hút các vấn đề mà phụ huynh và giáo viên AVT, bác sỹ TMH quan tâm chú ý.

Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành" Chương trình tư vấn đặc biệt: "Thính lực A+ đồng hành cùng con đến tuổi trưởng thành"
12
1
Hình ảnh khác
LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA

LỊCH TƯ VẤN VỚI CHUYÊN GIA

  • 243319
  • Đặt hẹn

    (*) Nếu cần đặt lịch hẹn phù hợp hơn, vui lòng liên hệ Hotline tư vấn 0965 449 447

    Top